2022.06.10. 10:43

Választó taggyűlés a SINOSZ Székesfehérvári Helyi Szervezeténél

A SINOSZ Fejér Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Fejér Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Székesfehérvári Helyi Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A helyi választások tervezett időpontja: 2022. 06. 28. 16:00 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

– helyi elnök
– helyi elnökségi tagok
– megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.
Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: Király Franciska részére

  • e-mail: szekesfehervar@sinosz.hu
  • Személyesen vagy postai úton is lehet jelentkezni az alábbi címen: SINOSZ, 8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold u. 1. 1/1

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 06. 21., kedd, 16:30-ig.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Meghívó
Jelölőbizottsági felhívás

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: